Úkoly hromosvodu :::...

 

Účelem hromosvodní ochrany je obecně snižovat rizika škod způsobených bleskem.

 

Týká se to zejména:

- vzniku požáru a případného následného výbuchu,

- vzniku mechanických škod,

- ochrany osob a zvířat uvnitř staveb a v jejich blízkosti

 

<< zpět