Ceník prací :::...

Číslo ceníkové položky      Popis práce Cena za jednotku Jednotka
220022    FeZn 8-10 drát v zemi vč. svorek a izolace 12.- m
220101 FeZn 8-10 drát – svody vč. podpěr   50.- m  
220101   demontáž FeZn do 10 mm – vč. podpěr 25.- m
220102  FeZn lano do 70 mm – vč. podpěr 55.- m
220102 demontáž FeZn do 70 mm vč. podpěr   27.- m
220111 FeZn  drát do 10 mm bez podpěr   27.-  m
220111 demontáž FeZn drát do 10 mm bez podpěr  14.-   m
220112  FeZn lano do 70 mm bez podpěr 31,50- m
220112 demontáž  FeZn do 70 mm bez podpěr 16.- m
220121 olověná vložka do PV a SV 11.- ks
220201 JP do 3 m délky tyče na střešním hřebeni 179.- ks
220201 demontáž JP do 3 m délky tyče na střešním hřebeni 80.- ks
220211 JP do 2 m délky tyče do dřeva 50.- ks
220211  demontáž JP do 2 m délky tyče do dřeva 25.- ks
220212 JP do 3 m délky tyče do zdi 98.- ks
220212  demontáž JP do 3 m délky tyče do zdi 49.- ks
220221 JP do 3 m délky tyče na ocel. konstrukci, beton 134.- ks
220221 demontáž JP do 3 m délky na ocel konstrukci, beton 67.- ks
220231 JP do 3 m délky tyče do stojanu velkého a malého 28.- ks
220231 demontáž JP do 3 m délky tyče do stojanů  41.- ks
220301 montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů  25.- ks
220301 demontáž svorky hromosvodové do 2 šroubů 13.-  ks
220302 montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby 36.- ks
220302 demontáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby 18.-  ks
220361 tyčový zemnič do 2 m délky včetně SJ.- 135.-  ks
220372 OU nebo OT s držáky do zdiva   88.-  ks
220372 demontáž  OU nebo OT s držáky do zdiva 44.- ks
220373 OU nebo OT s držáky do dřeva 82.- ks
220373 demontáž OU nebo OT s držáky do dřeva 43.- ks
220391  vodivé spojení OT s vodičem 62.- ks
220391 demontáž vodivého spojení OT s vodičem 30.- ks
220401 označení čísly 18.- ks
220411 montáž napínacího šroubu, včetně vypnutí svodu  55.- ks
220411 demontáž napínacího šroubu 27.- ks
220431 tvarování montážních dílů JP – OT  28.- ks
293001 vyrovnání stávajících svodových vodičů bez nátěru 9.-  m
293002 výměna šroubů u podpěr, držáků a svorek 10,50- ks
293003 výměna ochranné stříšky 57,50- ks
293011 nátěr vodiče, včetně podpěr a svorek 7,50 - ks
293013 nátěr OU a OT, včetně držáků 27,50- ks
200134 hloubení rýhy 35cm široké, 50cm hluboké 44.- m
560134 záhozy rýhy 35cm široké, 50cm hluboké 9.- m
97404 -  2534   vysekání rýh v betonu do 150 mm 64.- m
97404 -  2534 zabetonování rýh v betonu do 150 mm 33.- m
97304 -  9541 jímka 200 / 200  hl. 250mm 168,50 ks
97304 -  9541 zabetonování jímky  200 / 200  hl. 250mm 84,50  ks

 

Poznámka: Ceny jsou za montáž, bez součástí hromosvodu.

                   Ceny jsou bez záruky.

 

<< zpět